Dag van de Fret 4


Vereniging Frettenfokkers Nederland annuleert “Dag van de Fret 4”.

VFN heeft in het kader van de recente gezondheidsproblemen bij fretten besloten het jaarlijkse evenement “Dag van de Fret 4”, gepland op 10 november aanstaande, te annuleren. Ondanks alle maatregelen welke de organisatie kan nemen aangaande de hygiëne en strengere regels over het contact met fretten en fretten onderling, willen wij het risico niet nemen.

Dankzij de inzet van de werkgroep en fretten-dierenarts Hanneke Roest van Frettenkliniek is er nu duidelijkheid over de zogenoemde 'Rauwvoedingsziekte', waar enorm veel (jonge) fretten aan lijden. Naast alle onderzoeksresultaten, welke te vinden zijn via de website: www.werkgroep-fret.nl, is gebleken dat deze ziekte overdraagbaar is via ontlasting en speeksel. Zodoende is het in onze optiek niet verantwoord om veel fretten in dezelfde ruimte te plaatsen en al dan niet te laten deelnemen aan de keuring. Al is het maar voor één dag, nemen we alle mogelijke voorzorgsmaatregelen en is de kans op besmetting klein. Er zullen altijd bezoekers aanwezig zijn die de risico's niet hoog genoeg inschatten of bepaalde regels niet zullen opvolgen, hoezeer we hier ook op kunnen wijzen. Wij vinden dat we als organisatie een verkeerd signaal afgeven als we de “Dag van de Fret” dit jaar wel door zouden laten gaan.

Er is overwogen om het evenement in een ander jasje te gieten, maar gezien dit dan qua inhoud ongeveer gelijk zal zijn aan de “Frettendag”, welke dit jaar al heeft plaatsgevonden, doen we dit niet. Als vereniging zijn wij nauw betrokken bij het onderzoek en op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen. Zodra het verantwoord is om opnieuw een Dag van de Fret te organiseren, zullen wij dit ook zeker doen.

Wij hopen op jullie begrip en hopen elkaar in de toekomst opnieuw op de “Dag van de Fret” te mogen ontmoeten.

Organisatie commissie VFN

Vragen over de 'Rauwvoedingsziekte' kunnen gesteld worden via vragen@werkgroep-fret.nl.

© 2018 Vereniging Frettenfokkers Nederland English  |  Nederlands